Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:


Główny Księgowy
mgr Danuta Tomczyk-Czernik

·  opracowywanie planów finansowych
·  nadzór nad wykonywaniem planów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
·  nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami


St. Technik
Jerzy Walczyk

·  wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach
·  prowadzenie spraw podatku dochodowego od osób fizycznych
·  prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
·  rozliczanie delegacji służbowych i zaliczek celowych

 

St. Technik
Barbara Dębińska-Bachowska

·  sporządzanie list wypłat wynagrodzeń, uposażeń i innych świadczeń dla pracowników KM PSP

·  dokonywanie potrąceń i egzekucja należności z wynagrodzeń i uposażeń na podstawie oświadczeń pracowników oraz tytułów egzekucyjnych
·  prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników